Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O obci

Pôda a podnebie

 

Pôdy

PôdyDno podolia pokrýva silná vrstva štrku a hlín s lepšou nivnou pôdou, ktorá je najintenzívnejšie využívaná.

Vo východnej aj západnej časti sú pôdy zamokrené, na niektorých miestach upravené melioráciami. Smerom na sever a na juh sú hnedé lesné, ilimerizované až oglejené pôdy a podzoly.

 
 
 
PodnebiePodnebie

Územie sa nachádza v oblasti klimaticky chladnej, okrsku mierne chladnom.
Priemerná ročná teplota je 6 o C. Najteplejší je júl s najvyššou priemernou teplotou 16,4 o C.

Najchladnejší je január s priemernou teplotou -6 o C. Rozdiely teplôt v priebehu roka sa s nadmorskou výškou zmenšujú.

 

 

 

PodnebieVyskytujú sa však časté teplotné inverzie, preto sa územie obce zaraďuje k najextrémnejším oblastiam stredného Slovenska.

Priemerný ročný úhrn zrážok je 827 mm. Najviac zrážok padne v mesiaci júni 102 mm, najchudobnejší na zrážky je mesiac február 40 mm. V horských masívoch Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria množstvo zrážok rasties nadmorskou výškou a pohybuje sa od 900 mm do 1600 mm.
Vegetačné obdobie s teplotami 10 o C a viac sa začína okolo 8. mája a končí koncom septembra. Trvá necelých 5 mesiacov.

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 93 a udržujú sa v rozmedzí + - 16-29 dní. Najviac ich pripadá na január.

 

Podnebie