Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O obci

Geomorfologické členenie, geologická stavba

 

Geomorfologické členenie, geologická stavbaKatastrálne územie obce ako celok patrí horopisne do subprovincie Vnútorné Západné Karpaty. Na severe sa územie rozprestiera v časti Priehyba podcelku Kráľovohoľské Tatry, celku Nízke Tatry.

V strede sa územie rozprestiera v podcelku Heľpianske podolie, celku Horehronské podolie. Celky Nízke Tatry a Horehronské podolie patria do oblasti Fatransko-tatranskej.
 

Na juhu sa územie rozprestiera v podcelku Fabova hoľa, celku Veporské vrchy a v podcelku Muránska planina, celku Spišsko-gemerský kras. Celky Veporské vrchy a Spišsko-gemerský kras patria do oblasti Slovenské Rudohorie.

Geomorfologické členenie, geologická stavbaNajnižšie položeným bodom katastrálneho územia je rieka Hron (600 m n.m.) v mieste, kde opúšťa katastrálne územie a najvyšší bod extravilánu obce je vrch Kolesárová (1508 m n.m.), (kostolná veža 659,48 m n.m., chata Vŕšky 795 m n.m.).
Chotár obce má rozlohu 4152 ha, severné a južné ohraničenie vytvárajú už spomínané pôsobivé horské masívy (Kolesárová a Kľak).

Na východe územie obce hraničí s územím obce Heľpa a na západe s územím obce Polomka.

Geologická stavba.
Strednú časť chotára na nive a náplavových kužeľoch tvoria treťohorné a štvrtohorné riečne uloženiny, časť v pohoriach kryštalické bridlice a žulové horniny, na juhu zasahujú vápence a dolomity muránskeho krasu. V minulosti sa v chotári ťažila železná ruda

 

Geomorfologické členenie, geologická stavba