Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obec Závadka nad Hronom

IČO
00313947
DIČ
2021170052

Adresa

Osloboditeľov 144/27
97667 Závadka nad Hronom
Kraj
Banskobystrický
Okres
Brezno

Kontaktné spojenie

Úradné hodiny

pondelok7:30 - 12:0012:30 - 15:30od 7.30 do 9.00 pracovná porada
utorok7:30 - 12:0012:30 - 15:30
streda7:30 - 12:0012:30 - 17:00
štvrtokNestránkový deň
piatok7:30 - 12:0012:30 - 14:00

10. 8. 2020

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo - vyplácanie podielov za rok 2019

Výbor Urbárskej spoločnosti - pozemkového spoločenstva v Závadke nad Hronom, oznamuje svojim členom, že v dňoch 13. a 14. augusta 2020, bude v kancelárii spoločenstva (ul.

AktualityZobraziť viac

10. - 20. 8. 2020

Návrh VZN č. 03/2020 obce Závadka nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 07/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

Návrh VZN č. 03-2020 obce Závadka nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 07-2015 o nakladaní s komunálnym odpadom .pdf

VZNZobraziť viac

10. - 28. 8. 2020

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. - z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela C KN 328/6

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce - §9a ods. 8 písm e. zákona č. 138-1991 Z. z. - C-KN 328-6.pdf

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce v zmysle zákona č. 138⁄1991 Zb. §9aZobraziť viac

10. 8. 2020

Vyhlásenie výberového konania na pracovnú pozíciu vedúci/a ekonomicko-prevádzkového úseku, manažér/ka kvality - DSS Pohorelská Maša

Výberové konanie - vecúci - vedúca, manažér-manažérka kvality - DSS Pohorelá.pdf (155.38 kB)

Úradná tabuľaZobraziť viac

10. 8. 2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C 2, v k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C 2 - k. ú. Závadka nad Hronom.pdf (226.02 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Závadka nad Hronom Zobraziť viac