Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Archív dokumetov

Návrh rozpočtu obce Závadka nad Hronom na roky 2014, 2015 a 2016 Stiahnuté: 248x

Návrh programového rozpočtu obce Závadka nad Hronom Stiahnuté: 237x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závadka nad Hronom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Návrh) Stiahnuté: 1020x

VZN 3-2013 - o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody - návrh Stiahnuté: 357x

VZN 1-2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (návrh) Stiahnuté: 241x

Rozpočet obce Závadka nad Hronom na rok 2013 a roky 2014 a 2015 Stiahnuté: 291x

Programový rozpočet obce Závadka nad Hronom Stiahnuté: 190x

Záverečný účet Obce Závadka nad Hronom k 31.12.2012 Stiahnuté: 204x

Návrh rozpočtu obce Závadka nad Hronom na rok 2013 a roky 2014 a 2015 Stiahnuté: 196x

Návrh programového rozpočtu obce Závadka nad Hronom 2 Stiahnuté: 199x

Návrh programového rozpočtu obce Závadka nad Hronom podľa položiek Stiahnuté: 209x

Pozvánka na zasadnutie OZ 25. apríla 2013 Stiahnuté: 242x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 21. februára 2013 Stiahnuté: 226x

Pozvánka na zasadnutie OZ 21. februára 2013 Stiahnuté: 215x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.decembra 2012 Stiahnuté: 194x

Pozvánka na zasadnutie OZ 13. decembra 2012 Stiahnuté: 201x

VZN 1-2012 o verejnom poriadku na území obce - schválené Stiahnuté: 215x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.októbra 2012 Stiahnuté: 192x

Pozvánka na zasadnutie OZ 25. októbra 2012 Stiahnuté: 196x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.augusta 2012 Stiahnuté: 213x

Stránka