Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Archív dokumetov

VZN 3-2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác (Návrh) Stiahnuté: 158x

VZN 2-2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku (Návrh) Stiahnuté: 220x

Dodatok k VZN 1-2009 - o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za opatrovateľskú službu (Návrh) Stiahnuté: 160x

VZN 1-2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (Návrh) Stiahnuté: 153x

Dodatok č. 1-DZ221401205520101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012055201 Stiahnuté: 172x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2011 Stiahnuté: 197x

VZN o školských príspevkoch Stiahnuté: 153x

Prevod majetku obce - zverejnenie Stiahnuté: 170x

Pozvánka na zasadnutie OZ 29. septembra 2011 Stiahnuté: 168x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 28. júla 2011 Stiahnuté: 161x

Pozvánka na zasadnutie OZ 28. júla 2011 Stiahnuté: 215x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23. júna 2011 Stiahnuté: 194x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 26. mája 2011 Stiahnuté: 170x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 31. marca 2011 Stiahnuté: 199x

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 167x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 3. februára 2011 Stiahnuté: 162x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 11. januára 2011 Stiahnuté: 237x

Oznámenie pre volebné obdobie 2011 - 2014 Stiahnuté: 152x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 9.decembra 2010 Stiahnuté: 202x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.novembra 2010 Stiahnuté: 175x

Stránka