Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Archív dokumetov

Návrh rozpočtu obce Závadka nad Hronom na roky 2014, 2015 a 2016 Stiahnuté: 147x

Návrh programového rozpočtu obce Závadka nad Hronom Stiahnuté: 148x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závadka nad Hronom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Návrh) Stiahnuté: 188x

VZN 3-2013 - o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody - návrh Stiahnuté: 219x

VZN 1-2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (návrh) Stiahnuté: 158x

Rozpočet obce Závadka nad Hronom na rok 2013 a roky 2014 a 2015 Stiahnuté: 194x

Programový rozpočet obce Závadka nad Hronom Stiahnuté: 99x

Záverečný účet Obce Závadka nad Hronom k 31.12.2012 Stiahnuté: 115x

Návrh rozpočtu obce Závadka nad Hronom na rok 2013 a roky 2014 a 2015 Stiahnuté: 105x

Návrh programového rozpočtu obce Závadka nad Hronom 2 Stiahnuté: 109x

Návrh programového rozpočtu obce Závadka nad Hronom podľa položiek Stiahnuté: 121x

Pozvánka na zasadnutie OZ 25. apríla 2013 Stiahnuté: 164x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 21. februára 2013 Stiahnuté: 142x

Pozvánka na zasadnutie OZ 21. februára 2013 Stiahnuté: 127x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.decembra 2012 Stiahnuté: 112x

Pozvánka na zasadnutie OZ 13. decembra 2012 Stiahnuté: 114x

VZN 1-2012 o verejnom poriadku na území obce - schválené Stiahnuté: 112x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.októbra 2012 Stiahnuté: 105x

Pozvánka na zasadnutie OZ 25. októbra 2012 Stiahnuté: 108x

Uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.augusta 2012 Stiahnuté: 113x

Stránka