Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O obci

Vodstvo

 

VodstvoHydrograficky patrí územie Závadky nad Hronom do povodia rieky Hron, do ktorého sa vlievajú vodné toky prameniace v Nízkych Tatrách a Muránskej planine. Hron preteká územím v smere od východu na západ, čím ho rozdeľuje na severnú a južnú časť.
Hron pramení na východnom úpätí Kráľovej hole pod sedlom Besník neďaleko Telgártu (980 m n.m).
 

Z pravostranných prítokov Hrona sú v chotári obce len dolné toky: Hlboký potok, do ktorého sa vlieva Heľpiansky potok (tvorí hranicu s heľpianskym chotárom). Bartková, Drôťačka, Oravcová a dva bezmenné prítoky vytvárajú druhý pravostranný prítok Hrona.

VodstvoTretím pravostranným prítokom Hrona je Veľký potok, do neho sa vlievajú vodné toky Stratenej doliny. Veľký potok preteká stredom obce a na jeho hornom toku je vybudovaná priehrada s rybníkom. Štvrtým pravostranným prítokom Hrona na území obce je Čierny potok, (tvorí hranicu s polomským chotárom) s prítokom Mäsiarkinova a bezmenným prítokom.

Prítoky z ľavej strany tvoria : Hronec - stekajúci z Muránskej planiny a Slatvinský potok. Hronec - jeho pravostranné prítoky: Hronček, Nehovo, Černáková (prítok Krištáľová), Za nehovo (s prítokmi pravostrannými Dlhá, Bezmenný, Talianka, Bezmenný, ľavostrannými Teplá, Suchá, Machnatá), Dudlavka so svojimi pravo a ľavostranným prítokmi.

Neďaleko železničnej stanice sa uprostred Hrona vytvára malebný ostrovček, ktorého rozloha závisí od množstva vody v koryte rieky. Juhozápadne od obce na plochej nive doliny vytvára rieka dva veľké meandre.
 

VodstvoNajvýznamnejší je prítok Dudlavka s tajchom. Dudlavka preteká najkrajším krasovým územím chotára našej obce - Štátna prírodná rezervácia STOŽKY, ktoré hlbokým údolím rozdelila na dve časti: Malá Stožka a Veľká Stožka patriace k Národnému parku Muránska planina.

Ľavostranné prítoky Hronca v k. ú. Závadka nad Hronom tvorí potok Košiare, Kohajdová, Hlboká dolina, Bezmenný, Bezmenný, Široká, Tesná.

 

Vodstvo