Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Poslanci obecného zastupiteľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2019-2022 03.12.2018

Poslanecké obvody (ulice, ktoré jednotliví poslanci zastupujú)

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Poslanecké obvody 03.12.2018

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Závadke n/Hr.

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Závadke n/Hr. 26.05.2020

Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Závadke n/Hr.