Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O obci

Symboly obce

 

Erb

ErbZ dolného okraja červeného štítu spomedzi dvoch zlatých gréckych krížov vyrastá oltár so striebornou mensou prekrytou zlatým antependiom, na ňom medzi dvoma striebornými sviecami, horiacimi zlatým plameňom stojí zlatý kríž.

 

 

 

Vlajka

VlajkaVlajka obce je zostavená z piatich zvislých pásov so striedajúcimi sa farbami, ktoré sú súčasťou erbu obce.

 

 

 

Pečať

Podkladom pre návrh erbu bola obecná pečať pochádzajúca zo začiatku 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1801 je uložený v krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí. Na pečati s kruhopisom POSS ZAVAD 1801 (Obec Závadka 1801) je vyobrazený pomerne zložitý sakrálny motív.