Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základné informácie 

Obec Závadka nad HronomZávadka nad Hronom vznikla v bývalej gemerskej časti Horehronia.

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1611.
Gemerským Horehroním sa nazývala oblasť Horehronia, ležiaceho pod Kráľovou holou, rozkladajúca sa na hornom toku Hrona od obce Bacúch smerom na východ až po obec Telgárt.

 

detail

Podujatia

Novinky

10.11.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C 885 - k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výrubu drevín

Detail Ochrana prírody

25.09.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C 16 vedená na LV 501 v k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C č. 16 vedená na LV 501 v k. ú. Závadka nad Hronom

Detail Ochrana prírody

23.05.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na parcele KN C 41/4 v k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na parcele KN C 41/4 v k. ú. Závadka nad Hronom

Detail Ochrana prírody

05.05.2017

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN-C 4/1

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN-C 4/1

Detail Ochrana prírody

28.11.2016

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

.

Detail Tlačivá a žiadosti

20.11.2016

Zverejnenie počtu obyvateľov

.

Detail Občania