Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dom smútku

Dom smútku v obci Závadka nad Hronom sa nachádza v priestoroch miestneho cintorína - vchod z ulice Hrbok. 

Správu domu smútku vykonávajú: 

Jana Kmeťová, Paseka 3, Závadka nad Hronom: tel. 0903 575 915 

Janka Oravkinová, Paseka 5, Závadka nad Hronom: tel. 0904 259 284 

 

Poplatok za Dom smútku je v zmysle Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Závadka nad Hronom: 15,00 €/ za každý, aj začatý deň 

Poplatok sa uhrádza v hotovosti - do pokladne obce Závadka nad Hronom. 

Postup pri vybavovaní pohrebu - v prípade pochovania zomrelého na cintoríne v obci Závadka nad Hronom: tu ku stiahnutiu