Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

História

Súčasnosť

 

SúčasnosťPodľa predbežných výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2001 má obec Závadka nad Hronom 2435 obyvateľov, z toho 1244 žien a 1191 mužov. Ekonomicky aktívnych osôb je 1419 z toho je 346 nezamestnaných. Obyvatelia pracujú v miestnych firmách, súkromných spoločnostiach, v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve, v službách a v školstve.

 
 
 
Súčasnosť
 
Firmy v obci

Slovpump v konkurze, Slovpump Trade zaoberajúca sa výrobou čerpadiel, Bohuš s. r.o. je výrobcom potrubných súčastí - rúrových navarovacích oblúkov a rúrových prechodiek, Polysan a.s. - výrobca umývadiel, kúpeľňových skrinkových zostáv, Riwerk s.r.o. výrobca chladiacich autozmesí, Velvana Slovakia a.s. predajca autokozmetiky.

 

 

 

SúčasnosťLesy v katastri obce obhospodarujú: Lesná správa Závadka nad Hronom, Urbárska spoločnosť, Pasienková spoločnosť. V obci je píla Lesov Beňuš a súkromné píly, skládka a nakládka dreva.

Poľnohospodárskej aktivite sa v obci po rozpade ŠM venuje Poľnospol plus, spol. s r.o..

 

 

 

 

SúčasnosťObec spravuje obecné zastupiteľstvo a starostka obce prostredníctvom obecného úradu, ktorý má sídlo v budove Spoločenského domu.

Viac informácii o Obecnom úrade v Závadke nad Hronom nájdete v sekcii "Obecný úrad".

 

 

 

SúčasnosťObec Závadka nad Hronom vytvorila spoločnosť "Obec, s.r.o. Závadka", ktorá zabezpečuje samosprávne funkcie obce, verejnoprospešné práce v obci a stavebné práce. Podnikateľská činnosť spoločnosti zahŕňa: cestnú nákladnú dopravu , výrobu zámkovej dlažby a prevádzkovanie lyžiarskeho vleku. Viac informácii nájdete na stránke www.zavadka.sro.szm.sk.

Obyvateľom a návštevníkom obce slúži pestrá sieť obchodov prevažne v súkromnom vlastníctve a kaderníctvo.

SúčasnosťV súčasnosti sa v obci nachádza jedno zariadenie predškolskej výchovy - Materská škola s tromi triedami. Pôsobí v budove starej školy. Základná škola v obci bola odovzdaná do užívania v roku 1960 a má sedemnásť tried v dvoch budovách.

V areáli školy je bytovka, školské ihrisko, moderná budova školskej jedálne z roku 1989 a budova telocvične, odovzdaná do užívania v roku 1999.
V nadstavbovej časti sa nachádza 15 sociálnych bytov. V prízemí telocvične je bazén a sauna.

 

 

 

SúčasnosťSúčasnosť