Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy

Typ: ostatné
výzva na zabezpečenie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu v zmysle §3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení doplnení (viď text nižšie)

Okresný úrad Brezno, Odbor pozemkový a lesný

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy

        Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

 

upozorňuje a vyzýva!

 

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, ako to ustanovuje §3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín

3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke: www.mpsr.sk – Informačné nástroje – Agrofórum – fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v letných a jesenných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečovania starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení §3 zákona vyvodzované dôsledky.


Vytvorené: 1. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2020 13:36
Autor: Správce Webu