Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 na území SR naďalej trvá - Upozornenie Polície SR

...

...

Na území SR bola  uznesením vlády SR č. 111 z 11. 03. 2020 vyhlásená mimoriadna situácia a tá naďalej trvá 

Vláda SR vyhlásila v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu núdzový stav, pričom ústavnosť tohto rozhodnutia potvrdil aj ústavný súd. V súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a na základe spomínaného ústavného zákona vláda prijala uznesenia, ktorými obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Zároveň stanovila viaceré výnimky z tohto zákazu a jednou z výnimiek je aj absolvovanie certifikovaného  testu na ochorenie COVID-19 v určenom časovom období a preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku tohto testu.

      Nerešpektovaním vydaných vyhlášok a uznesení vlády SR sa môže osoba dopustiť priestupku.

Kontrola zákazu vychádzania

      Príslušníci Policajného zboru budú kontrolovať dodržiavanie legitímne uloženého plošného zákazu vychádzania a v rámci toho opodstatnenosť zdržiavania sa osôb na verejnosti. Porušenie zákazu vychádzania je priestupkom na úseku civilnej ochrany, ktorého sa okrem iného dopustí ten, kto neuposlúchne pokyny vlády, teda poruší zákaz vychádzania. V blokovom konaní prejednávajú tieto priestupky aj príslušníci Policajného zboru a obecnej polície a v blokovom konaní môžu uložiť pokutu do 1000 €.

      Príslušníci Policajného zboru neskúmajú zdravotný stav a ani sa neoboznamujú s lekárskym tajomstvom. Pri kontrole zákazu vychádzania preverujú len dodržanie podmienok. Príslušníci Policajného zboru aj pri iných činnostiach kontrolujú oprávnenie na výkon určitej činnosti spojenej so zdravotnou spôsobilosťou (napr. aj v súvislosti s vedením motorových vozidiel pri kontrole vodičského preukazu a záznamov v ňom alebo zdravotnej spôsobilosti osôb nad 65 rokov alebo parkovacieho preukazu ZŤP, čo sú doklady obsahujúce informácie aj o zdravotných aspektoch, ale nie je to zásah do lekárskeho tajomstva). Bez získania údajov spôsobilých overiť to, či osoba naplní podstatu výnimky, nie je prakticky možné ustanovené výnimky účinne verifikovať. Ide o údaje získavané s cieľom naplnenia účelu, pre ktorý bol vládou nariadený zákaz vychádzania a tieto údaje majú svoj legálny podklad v príslušných uzneseniach vlády prijatých v intenciách ústavného zákona.     

 Výnimky sú taxatívne uvedené v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 693 zo dňa 28. 10. 2020. 

Povinnosť nosenia rúška (prekrytie horných dýchacích ciest):

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti ide o priestupok podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Policajt je oprávnený uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.

Výnimky z povinnosti nosenia rúšok majú:

 a) deti do 6 rokov veku,

b) osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

e) osoby pri výkone športu,

f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Izolácia pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania (porušenie karantény): 

      V prípade porušenia karantény hrozí pokuta v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.

Výnimky:

Izolácia v domácom prostrední alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje
na čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti,

b) za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.

Obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí:

      Hrozí pokuta v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.

Výnimky sú taxatívne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 12 zo dňa 29. 10. 2020. 

 

Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb:

      Hrozí pokuta v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na regionálny ÚVZ.

Výnimky sú taxatívne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 14 zo dňa 29. 10. 2020.

Každý prípad nedodržania uznesení vlády SR, resp. vydaných vyhlášok ÚVZ SR bude policajt posudzovať individuálne. V zmysle zákona o priestupkoch policajt pri ukladaní blokovej pokuty prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

Dátum vloženia: 3. 11. 2020 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 11. 2020 14:53
Autor: Správce Webu

OBČAN

Aktuality


Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY

MIESTNEHO ROZHLASU 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:310
TÝŽDEŇ:1339
CELKOM:824421

Facebook

FB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1