Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Komisia finančná, pre obchod, služby a podnikateľské aktivity pri OZ v Závadke nad Hronom

Mgr. Peter Kvoriak - predseda komisie, zástupca starostu, Clementisova 14, Závadka nad Hronom

e-mail: peter.kvoriak@gmail.com 

Mgr. Vladimír Šiška - hlavný kontrolór obce, Hrbok 26, Závadka nad Hronom

e-mail: siska.v@azet.sk 

PaedDr. Jana Chlebušová- poslankyňa OZ, Hviezdoslavova 32, Závadka nad Hronom

e-mail: jana.chlebus@gmail.com 

Katarína Telgárska, Mierová 6, Závadka nad Hronom 

Anna Krištofíková, Kukučínova 418/33, Závadka nad Hronom 

Ing. Anna Príbojová - zapisovateľka, pracovníčka OcÚ v Závadke nad Hronom  

Vyvesené: 3. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť