Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Informácie o spôsobe hlasovania v spojených voľbách - 29. 10. 2022

 

PRE HLASOVANIE V SPOJENÝCH VOĽBÁCH JE POTREBNÉ VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI PREUKÁZAŤ SVOJU TOTOŽNOSŤ, HLASUJE SA KRÚŽKOVANÍM

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Volič môže voliť len v meste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie o spôsobe hlasovania:

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková volebná komisia vydá voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním

Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy mesta.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Dôležité informácie pred voľbami pre voličov:

1. volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

2. právo voliť má každý občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku,

3. po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladom o pobyte pre cudzinca,

4. na hlasovanie poslancov mestských zastupiteľstiev či primátora bude slúžiť biela obálka, hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky,

5. obálku volič následne hodí do určenej schránky (buď bielej, alebo modrej), pokiaľ občan hodí lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Dátum zvesenia: 21. 10. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

VOĽBY

Aktuality


Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY

MIESTNEHO ROZHLASU 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:322
TÝŽDEŇ:1351
CELKOM:824433

Facebook

FB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1