Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Vyraďovacia a likvidačná komisia pri OZ v Závadke nad Hronom

Renáto Babnič - predseda komisie, poslanec OZ, Paseka  627/6, Závadka nad Hronom 

e-mail: renato.babnic@gmail.com 

PaedDr. Jana Chlebušová - poslankyňa OZ, Hviezdoslavova 171/32, Závadka nad Hronom 

e-mail: janachlebus@gmail.com 

Mgr. Peter Kvoriak - zástupca starostu, poslanec OZ, Clementisova 346/14, Závadka nad Hronom 

e-mail: peter.kvoriak@gmail.com 

Ján Chalupka, pracovník OcÚ v Závadke nad Hronom 

e-mail: technik.zavadka@mail.telekom.sk 

Mgr. Vladimír Šiška - hlavný kontrolór, Hrbok 488/26, Závadka nad Hronom 

e-mail: siska.v@azet.sk 

Ing. Alena Lilková - zapisovateľka, prednostka OcÚ 

Vyvesené: 3. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť