Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozdelenie ulíc v obci Závadka nad Hronom na poslanecké obvody

 

Clementisova, Štúrova

- Mgr. Peter Kvoriak

e-mail: peter.kvoriak@gmail.com 


Fučíkova, Mierová

- Bc. Jozef Rusnák

e-mail: slebodak@post.sk


Hrbok, Kukučínova, Záhradná

-PaedDr. Jana Chlebušová

e-mail: jana.chlebus@gmail.com 

 

Partizánska, Hronská

- Mgr. Anna Gregušová

e-mail: hankavranka1@gmail.com

Hviezdoslavova, Športová, Slatvinská

- Renáto Babnič

e-mail: renato.babnic@gmail.com 

 

Paseka

- Miroslav Žofčin 

e-mail: mzofcin@gmail.com

- Juraj Nosko

e-mail: jurajnosko11@gmail.com 

- Ing. Ján Chalupka 

e-mail: chalupka86@gmail.com 

 

Rázusova, Osloboditeľov

- Ing. Jozef Kubanda 

e-mail: kubanda.jozef@gmail.com