Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva

v Závadke nad Hronom na rok 2020  

 

 20. februára 2020 

 23. apríla 2020 

 25. júna 2020 

 20. augusta 2020 

 22. októbra 2020 

 10. decembra 2020  

Zasadnutia OZ sú plánované na štvrtok o 1800 hod.. V prípade potreby bude OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci obecnej rady môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí, podľa aktuálnych úloh, pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce. 

 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva

v Závadke nad Hronom na rok 2019 

 

21. február 2019 

18. apríl 2019 

20. jún 2019 - zasadnutie preložené na  27. júna 2019 o 18.00 hod. ! 

22. august 2019 - zasadnutie preložené na 28. augusta 2019 o 18.00 hod.! 

17. október 2019 

12. december 2019 

 

Zasadnutia OZ sú plánované na štvrtok o 1800 hod.. V prípade potreby bude OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci obecnej rady môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí, podľa aktuálnych úloh, pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.