Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva

v Závadke nad Hronom na rok 2018 

 

22. február 2018 

19. apríl 2018 

21. jún 2018

23. august 2018

25. august 2018 

13. december 2018 

 

Zasadnutia sú plánované spravidla na štvrtok o 1800 hod.. V prípade potreby bude OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci obecnej rady môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí, podľa aktuálnych úloh, pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.