Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Komisia na ochranu verejného poriadku, sociálnych vecí a zdravotníctva pri OZ v Závadke nad Hronom

Juraj Nosko - predseda komisie, poslanec OZ,  Mierová 463/12,  Závadka nad Hronom

e-mail: jurajnoskox11@gmail.com,  tel. 0904 182 994 

Miroslav Žofčin - poslanec OZ, Osloboditeľov 132/15, Závadka nad Hronom 

e-mail: mzofcin@gmail.com, tel. 0944 526 891  

Ing. Ján Chalupka - poslanec OZ, Hviezdoslavova 175/19, Závadka nad Hronom 

e-mail: chalupka86@gmail.com, tel. 0915 996 648  

Roman Nosko, Hviezdoslavova 177/36, Závadka nad Hronom

MUDr. Vladimír Oceľ, Hviezdoslavova 749/103, Závadka nad Hronom 

Ing. Erika Kollárová - zapisovateľka, pracovníčka OcÚ v Závadke nad Hronom  

Vyvesené: 3. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť