Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecnej rady v Závadke nad Hronom

na rok 2018 

 

20. február 2018 

03. apríl 2018 

05. jún 2018 

07. august 2018 

09. október 2018 

27. november 2018 - rozšírená o všetkých poslancov OZ 

 

Zasadnutia obecnej rady sú naplánované spravidla na utorok o 1630 hod.. V prípade potreby bude zasadnutie obecnej rady zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb a úloh vyplývajúcich zo zasadnutí OZ v Závadke nad Hronom.