Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecnej rady v Závadke nad Hronom 

na rok 2020 

 

 04. februára 2020

 07. apríla 2020 

 09. júna 2020 

 04. augusta 2020 

 06. októbra 2020 

 24. novembra 2020 - rozšírená obecná rada - všetci poslanci  

 

Zasadnutia obecnej rady sú naplánované na utorok o 1630 hod.. V prípade potreby bude zasadnutie obecnej rady zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb a úloh vyplývajúcich zo zasadnutí OZ v Závadke nad Hronom. 

 

Plán zasadnutí Obecnej rady v Závadke nad Hronom

na rok 2019 

 

05. február 2019 

02. apríl 2019 

04. jún 2019 

06. august 2019 

01. október 2019 

26. november 2019 

 

Zasadnutia obecnej rady sú naplánované na utorok o 1630 hod.. V prípade potreby bude zasadnutie obecnej rady zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb a úloh vyplývajúcich zo zasadnutí OZ v Závadke nad Hronom.