Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
pri OZ v Závadke nad Hronom 

 

Bc. Jozef Rusnák - predseda komisie, poslanec OZ,  Mierová 596/25, Závadka nad Hronom 

e-mail: slebodak@post.sk 

Mgr. Peter Kvoriak - zástupca starostu, poslanec OZ, Clementisova 346/14, Závadka nad Hronom

e-mail: peter.kvoriak@gmail.com 

Ing. Jozef Kubanda - poslanec OZ, Rázusova 579/48, Závadka nad Hronom 

e-mail: kubanda.jozef@gmail.com 

Mgr. Anna Gregušová - poslankyňa OZ, Hronská 30/23, Závadka nad Hronom 

e-mail: hankavranka1@gmail.com 

PaedDr. Jana Chlebušová - poslankyňa OZ, Hviezdoslavova 171/32, Závadka nad Hronom 

e-mail: jana.chlebus@gmail.com