Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
pri OZ v Závadke nad Hronom 

 

Bc. Jozef Rusnák - predseda komisie, poslanec OZ,  Mierová 25, Závadka nad Hronom 

e-mail: slebodak@post.sk 

Mgr. Peter Kvoriak - zástupca starostu, poslanec OZ, Clementisova 14, Závadka nad Hronom

e-mail: peter.kvoriak@gmail.com 

Mgr. Vladimír Šiška -  hlavný kontrolór obce, Hrbok 26 Závadka nad Hronom 

e-mail: siska.v@azet.sk 

Ing. Ján Bartošík - poslanec OZ,  Osloboditeľov 52, Závadka nad Hronom 

e-mail: janbartosik@azet.sk 

Ján Bošeľa - poslanec OZ, Paseka 13, Závadka nad Hronom 

e-mail: boselajan62@gmail.com