Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komisia na ochranu verejného poriadku, sociálnych vecí
a zdravotníctva pri OZ v Závadke nad Hronom
 

Ing. Jozef Kubanda - predseda komisie, poslanec OZ,  Rázusova 48, Závadka nad Hronom, 

e-mail: kubanda.jozef@gmail.com 

Ing. Viera Nosková - poslankyňa OZ,  Paseka 18, Závadka nad Hronom, 

e-mail:  vieranoskova@gmail.com 

Roman Nosko, Hviezdoslavova 36, Závadka nad Hronom 

Marek Naniáš, Paseka 12, Závadka nad Hronom 

Ing. Anna Kirschová, Paseka 10, Závadka nad Hronom  

Ing. Erika Kollárová - zapisovateľka