Obsah

Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom, vyhlasuje výberové konanie na predaj dreva na pni, v pasienkovom spoločenstve Závadka nad Hronom. 

Podrobné informácie: tu ku stiahnutiu