Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.04.2019

Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb

2019

podľa cenníka Slovenskej legálnej metrológie

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Obec Závadka nad Hronom

11.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela - PD k projektu

2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

RNDr. Peter Koleda, PhD.

04.04.2019

Darovacia zmluva č. 01/ 2019

2019

300,00 EUR tristo eur

Obec Závadka nad Hronom

ZANINONI SLOVAKIA, s. r. o.

03.04.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd -

2019

neuvedená

Mgr. Rastislav Oceľ

Obec Závadka nad Hronom

27.03.2019

Dohoda 19/28/054/25 o zabezpečení podmienok na zapracovanie v rámci NP "Reštart"

19/28/054/25

93,12 EUR deväťdesiattri eur dvanásť centov

Obec Závadka nad Hronom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

20.03.2019

Dohoda č. 19/28/051/23 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie"

2019

Neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

23.02.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 03/2019

2019

117,00 EUR stosedemnásť eur

OZ Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka - Bučník

Obec Závadka nad Hronom

14.02.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - externý manažment - projekt "Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01"

2019

2 352,00 EUR dvetisíctristopäťdesiatdva eur

PROROZVOJ, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

14.02.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena - parcely KN C 1219/2 a 198/1

2019

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

Peter Brucháč

Obec Závadka nad Hronom

13.02.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Mobilný hlas tel. č. 0903694236

2019

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovak Telekom, a. s.

13.02.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný hlas pre SIM kartu tel. číslo: 0911618329

2019

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovak Telekom, a. s.

13.02.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Služba Mobilný hlas, SIM karta tel. číslo: 0911618310

2019

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovak Telekom, a. s.

06.02.2019

Hromadná licenčná zmluva

2019

158,40 EUR stopäťdesiatosem eur štyridsať centov

Obec Závadka nad Hronom

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský k hudobným dielam

04.02.2019

Autorská zmluva o vytvorení diela Realizačného projektu výsadby - Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry

2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

RNDr. Peter Koleda, PhD.

29.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" - 3. časť

I312041R78701-3 časť

103 740,00 EUR stotritisícsedemstoštyridsať eur

Obec Závadka nad Hronom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v zastúpení - Implementačná agentúra MPSVR

29.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" - 2. časť

I312041R78701 - 2. časť

103 740,00 EUR stotritisícsedemstoštyridsať eur

Obec Závadka nad Hronom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v zastúpení - Implementačná agentúra MPSVR

29.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" - 1. časť

I312041R78701 - 1. časť

103 740,00 EUR stotritisícsedemstoštyridsať eur

Obec Závadka nad Hronom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v zastúpení - Implementačná agentúra MPSVR

24.01.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01/2019

2019

19 286,00 EUR devätnásťtisícdvestoosemdesiatšesť eur

Občianske združenie Závačan

Obec Závadka nad Hronom

12.01.2019

Dodatok č. 2 k dohode č. 18/28/50J/33 zo dňa 18. 12. 2018

2019

15 157,53 EUR Pätnásťtisícstopäťdesiatsedem eur päťdesiattri centov

Obec Závadka nad Hronom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

09.01.2019

Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu Papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a Jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 č. 07 19 04

2019

Neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Brantner Gemer s. r. o.

09.01.2019

Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo č. 210902 zo dňa 27. 07. 2009

2019

Neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Brantner Gemer s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1