Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.11.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Helena Buksová

Obec Závadka nad Hronom

05.11.2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

2019

190,80 EUR stodeväťdesiat eur osemdesiat centov

Milan Babeľa

Obec Závadka nad Hronom

22.10.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu a implementáciu schválenej žiadosti

2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Daxnerová, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

22.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2019

podľa priloženého cenníka

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Závadka nad Hronom

09.10.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Veronika Dekrétová

Obec Závadka nad Hronom

09.10.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Pavol Michalko

Obec Závadka nad Hronom

09.10.2019

Poistná zmluva - č. 6820 338 469

2019

158,40 EUR stopäťdesiatosem eur štyridsať centov

Obec Závadka nad Hronom

Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

07.10.2019

Kúpna zmluva - predaj pozemku KN C 216

2019

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

MUDr. Pavol Kováč, Danica Kováčová, Prešov

Obec Závadka nad Hronom

24.09.2019

Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia, asfaltovanie ciest na ulici Hviezdoslavova, Fučíkova a Hronská, Závadka nad Hronom"

2019

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

Ing. Ján Bartošík

Obec Závadka nad Hronom

23.09.2019

Kúpna zmluva č. 05/2019

2019

9 000,00 EUR deväťtisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

Igor Števík

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201911333

2019

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Disig, a. s.

09.09.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Renáto Babnič

Obec Závadka nad Hronom

06.09.2019

Zmluva o dielo - rekonštrukcia, asfaltovanie ciest

2019

70 202,57 EUR sedemdesiattisícdvestodva eur päťdesiatsedem centov

RENOVIA, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

06.09.2019

Rámcová dohoda s jedným hospodárskym subjektom - Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Závadka nad Hronom

2019

239 514,00 EUR dvestotridsaťdeväťtisícpäťstoštrnásť eur

Obec Závadka nad Hronom

Brantner Gemer s. r. o.

30.08.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Ing. Ján Skubák

Obec Závadka nad Hronom

13.08.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

nauvedená

Jozef Záhumenský

Obec Závadka nad Hronom

05.08.2019

Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1113201522

Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1113201522

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

ENVI-PAK, a. s.

23.07.2019

Zmluva o dielo č. O/105/2019

2019

viď neoddeliteľná Príloha č. 2 zmluvy

METAL SERVIS Recycling, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

08.07.2019

Kúpna zmluva

2019

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

Obec Závadka nad Hronom

05.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 849/cint.

2019

neuvedená

Jozef Telgársky

Obec Závadka nad Hronom

05.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 848/cint.

2019

neuvedená

Jozef Telgársky

Obec Závadka nad Hronom

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí podpory - NP Zelené obce

2019

13 992,78 EUR trinásťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur sedemdesiatosem centov

Obec Závadka nad Hronom

Slovenská agentúra životného prostredia

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 04/2019

2019

100,00 EUR sto eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Polomka

23.05.2019

Zmluva č. 1021/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

2019

1 700,00 EUR tisícsedemsto eur

Obec Závadka nad Hronom

Banskobystrický samosprávny kraj

22.05.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Jarmila Dudášová

Obec Závadka nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: