Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201911333

2019

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Disig, a. s.

06.09.2019

Rámcová dohoda s jedným hospodárskym subjektom - Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Závadka nad Hronom

2019

239 514,00 EUR dvestotridsaťdeväťtisícpäťstoštrnásť eur

Obec Závadka nad Hronom

Brantner Gemer s. r. o.

05.08.2019

Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1113201522

Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1113201522

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

ENVI-PAK, a. s.

23.07.2019

Zmluva o dielo č. O/105/2019

2019

viď neoddeliteľná Príloha č. 2 zmluvy

METAL SERVIS Recycling, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

08.07.2019

Kúpna zmluva

2019

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

Obec Závadka nad Hronom

05.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 849/cint.

2019

neuvedená

Jozef Telgársky

Obec Závadka nad Hronom

05.07.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 848/cint.

2019

neuvedená

Jozef Telgársky

Obec Závadka nad Hronom

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí podpory - NP Zelené obce

2019

13 992,78 EUR trinásťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur sedemdesiatosem centov

Obec Závadka nad Hronom

Slovenská agentúra životného prostredia

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 04/2019

2019

100,00 EUR sto eur

Obec Závadka nad Hronom

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Polomka

23.05.2019

Zmluva č. 1021/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

2019

1 700,00 EUR tisícsedemsto eur

Obec Závadka nad Hronom

Banskobystrický samosprávny kraj

21.05.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Jarmila Dudášová

Obec Závadka nad Hronom

16.05.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

2019

neuvedená

Juraj Šiška

Obec Závadka nad Hronom

12.05.2019

Zmluva o reklame

2019

500,00 EUR päťsto eur

Obec Závadka nad Hronom

METICON, a. s.

08.05.2019

Zmluva č. 149393 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2019

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

Obec Závadka nad Hronom

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2019

Zmluva o spolupráci

2019

410,00 EUR štyristodesať eur

Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

Obec Závadka nad Hronom

03.05.2019

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely

2019

500,00 EUR päťsto eur

Brantner Gemer s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

25.04.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

2019

neuvedená

Karolína Dudášová

Obec Závadka nad Hronom

11.04.2019

Návrh na uzavretie Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb

2019

podľa cenníka Slovenskej legálnej metrológie

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Obec Závadka nad Hronom

11.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela - PD k projektu

2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

RNDr. Peter Koleda, PhD.

05.04.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

2019

neuvedená

Jozef Bartošík

Obec Závadka nad Hronom

04.04.2019

Darovacia zmluva č. 01/ 2019

2019

300,00 EUR tristo eur

Obec Závadka nad Hronom

ZANINONI SLOVAKIA, s. r. o.

03.04.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Mgr. Rastislav Oceľ

Obec Závadka nad Hronom

03.04.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd -

2019

neuvedená

Mgr. Rastislav Oceľ

Obec Závadka nad Hronom

30.03.2019

Zmluva o najme nehnuteľnosti

2019

neuvedená

Jozef Jacko

Obec Závadka nad Hronom

27.03.2019

Zmluva o najme nehnuteľnosti

2019

neuvedená

Ing. Ľuboš Foltín

Obec Závadka nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: