Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.04.2020

Zmluva č. 320 0937 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10.03.2020

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - externý manažment projektu v rámci žiadosti o NFP - Podpora OSL

2020

2 790,00 EUR dvetisícsedemstodeväťdesiat eur

PROROZVOJ, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

26.02.2020

Zmluva o dielo - Horehronsko-muránska cyklotrasa - drobná architektúra - obec Závadka nad Hronom

2020

25 774,87 EUR dvadsaťpäťtisícsedemstosedemdesiatštyri eur osemdesiatsedem centov

Martin Červienka

Obec Závadka nad Hronom

26.02.2020

Zmluva o dielo - Horehronsko-muránska cyklotrasa - cykloznačenie - obec Závadka nad Hronom

2020

3 692,10 EUR tritisícšesťstodeväťdesiatdva eur desať centov

TATRAPLAN s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

24.02.2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

2020

2 977,00 EUR dvetisicdeväťstosedemdesiatsedem eur

STAVMONT MAJER, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

10.02.2020

Mandátna zmluva -

2020

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Ing. Sylvia Slavkovská

Obec Závadka nad Hronom

05.02.2020

Dodatok k Zmluve č. FZOGC18001 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

2020

100,00 EUR sto eur mesačne

Obec Závadka nad Hronom

SOMI Consulting, s. r. o.

30.01.2020

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí podpory

01

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Slovenská agentúra životného prostredia

28.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 02/2020

03/2020

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Závadka nad Hronom

OZ Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka - Bučník

24.01.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

02/2020

neudáva sa

Obec Závadka nad Hronom

Obec Polomka

22.01.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

01/2020

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Obec Pohorelá

17.01.2020

Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/03789/001

2020

neuvedená

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský k hudobným dielam

Obec Závadka nad Hronom

07.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01/2020

2020

22 400,00 EUR dvadsaťdvatisícštyristo eur

Občianske združenie Závačan

Obec Závadka nad Hronom

06.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č. 01/2020

2020

25,00 EUR dvadsaťpäť eur / na jedno dieťa

Súkromné centrum voľného času

Obec Závadka nad Hronom

03.01.2020

Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE 1113201522

2020

16 890,75 EUR šestnásťtisícosemstodeväťdesiat eur sedemdesiatpäť centov

Obec Závadka nad Hronom

ENVI-PAK, a. s.

30.12.2019

Nájomná zmluva č.01/2020

NZ 01/2020

neudáva sa

Obec Závadka nad Hronom

Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo

19.12.2019

Kolektívna zmluva

2019

neuvedená

Ján Chalupka

Obec Závadka nad Hronom

17.12.2019

Poistná zmluva č. 5190050879

2019

65,00 EUR šesťdesiatpäť eur

Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

Obec Závadka nad Hronom

10.12.2019

Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 117/2007

2019

1 290,00 EUR tisícdvestodeväťdesiat eur

Obec Závadka nad Hronom

DATALAN, a. s.

04.12.2019

Dodatok č. 312041R787 D01

2019

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v zastúpení - Implementačná agentúra MPSVR

04.12.2019

Zmluva č. 06/2019 o poskytnutí služieb - priestor krytého bazéna - na rok 2020

2019

1 440,00 EUR tisícštyristoštyridsať eur

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Banská Bystrica

Obec Závadka nad Hronom

12.11.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 854/cint. - hrobové miesto č. 686

2019

neuvedená

Pavol Michalko

Obec Závadka nad Hronom

07.11.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Helena Buksová

Obec Závadka nad Hronom

05.11.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 853/cint. - hrobové miesto č. 452

2019

neuvedená

Ing. Renáta Kubešová

Obec Závadka nad Hronom

05.11.2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

2019

190,80 EUR stodeväťdesiat eur osemdesiat centov

Milan Babeľa

Obec Závadka nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: