Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

03/2020

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Závadka nad Hronom

OZ Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka - Bučník

24.01.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

02/2020

neudáva sa

Obec Závadka nad Hronom

Obec Polomka

22.01.2020

Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní

01/2020

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Obec Pohorelá

07.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01/2020

2020

22 400,00 EUR dvadsaťdvatisícštyristo eur

Občianske združenie Závačan

Obec Závadka nad Hronom

30.12.2019

Nájomná zmluva č.01/2020

NZ 01/2020

neudáva sa

Obec Závadka nad Hronom

Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo

19.12.2019

Kolektívna zmluva

2019

neuvedená

Ján Chalupka

Obec Závadka nad Hronom

17.12.2019

Poistná zmluva č. 5190050879

2019

65,00 EUR šesťdesiatpäť eur

Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

Obec Závadka nad Hronom

10.12.2019

Dodatok č. 1/2019 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 117/2007

2019

1 290,00 EUR tisícdvestodeväťdesiat eur

Obec Závadka nad Hronom

DATALAN, a. s.

04.12.2019

Dodatok č. 312041R787 D01

2019

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, v zastúpení - Implementačná agentúra MPSVR

04.12.2019

Zmluva č. 06/2019 o poskytnutí služieb - priestor krytého bazéna - na rok 2020

2019

1 440,00 EUR tisícštyristoštyridsať eur

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Banská Bystrica

Obec Závadka nad Hronom

12.11.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 854/cint. - hrobové miesto č. 686

2019

neuvedená

Pavol Michalko

Obec Závadka nad Hronom

07.11.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Helena Buksová

Obec Závadka nad Hronom

05.11.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 853/cint. - hrobové miesto č. 452

2019

neuvedená

Ing. Renáta Kubešová

Obec Závadka nad Hronom

05.11.2019

Nájomná zmluva č. 01/2019

2019

190,80 EUR stodeväťdesiat eur osemdesiat centov

Milan Babeľa

Obec Závadka nad Hronom

22.10.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu a implementáciu schválenej žiadosti

2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Daxnerová, s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

22.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2019

podľa priloženého cenníka

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Závadka nad Hronom

09.10.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Veronika Dekrétová

Obec Závadka nad Hronom

09.10.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2019

neuvedená

Pavol Michalko

Obec Závadka nad Hronom

09.10.2019

Poistná zmluva - č. 6820 338 469

2019

158,40 EUR stopäťdesiatosem eur štyridsať centov

Obec Závadka nad Hronom

Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group

07.10.2019

Kúpna zmluva - predaj pozemku KN C 216

2019

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

MUDr. Pavol Kováč, Danica Kováčová, Prešov

Obec Závadka nad Hronom

24.09.2019

Mandátna zmluva - stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia, asfaltovanie ciest na ulici Hviezdoslavova, Fučíkova a Hronská, Závadka nad Hronom"

2019

1 500,00 EUR Tisícpäťsto eur

Ing. Ján Bartošík

Obec Závadka nad Hronom

23.09.2019

Kúpna zmluva č. 05/2019

2019

9 000,00 EUR deväťtisíc eur

Obec Závadka nad Hronom

Igor Števík

18.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201911333

2019

neuvedená

Obec Závadka nad Hronom

Disig, a. s.

12.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 851/cint. - hrobové miesto č. 752/1 - Angela Halčiaková

2019

neuvedená

Angela Halčiaková

Obec Závadka nad Hronom

12.09.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 852/cint. - hrobové miesto č. 808

2019

neuvedená

Jozef Hruška

Obec Závadka nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: