Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01/2017

01/2017

16 161,00 EUR šestnásťtisícstošesťdesiatjeden eur

Občianske združenie Závačan

Obec Závadka nad Hronom

20.02.2017

Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_126 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP

04/2017

neuvedená

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Závadka nad Hronom

20.02.2017

Zmluva č. 2017_MPC_ŠOV_MŠ_050

05/2017

neuvedená

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Závadka nad Hronom

20.02.2017

Dohoda č. 2/§52/2017/NP VAOTP2 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS

06/2017

7 042,56 EUR Sedemtisícštyridsaťdva eur päťdesiatšesť centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

Obec Závadka nad Hronom

10.10.2017

Zmluva o dielo č. 09/2017 - Oprava fasády na budove telocvične

09/2017

3 504,00 EUR Tritisícpäťstoštyri eur

Marek Oceľ

Obec Závadka nad Hronom

11.10.2017

Dohoda o zabezpečení povinnej práce - od 16. 10. 2017

10/2017

neuvedená

Okresný súd v Brezne

Obec Závadka nad Hronom

08.12.2017

Dodatok č. 10 k Rámcovej zmluve o dielo č. 210902

11/2017

neuvedená

Brantner Gemer s. r. o.

Obec Závadka nad Hronom

08.12.2017

Zmluva č. 10/2017 o poskytnutí služieb

12/2017

660,00 EUR šesťstošesťdesiat eur za rok

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Banská Bystrica

Obec Závadka nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1