Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Závadka nad Hronom

Ing. Alena Lilková -  prednostka OcÚ - odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, personálna agenda, opatrovateľská služba, SHR 

Mgr. Vladimír Šiška - hlavný kontrolór obce 

Mgr. Janka Babničová - sekretariát starostu obce, podateľňa, správca registratúry, agenda osobitného príjemcu, sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, administrátor internetovej stránky obce 

Ing. Anna Príbojová - ekonómka:  ekonomická agenda obce - účtovníctvo, tvorba rozpočtu, mzdová agenda,  inventarizácie a  správa majetku obce

Tatiana Michalková - správa daní a poplatkov: dane z nehnuteľností, daň za psa, poplatky za zvoz TKO, daň za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta), poplatky za odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

Ing. Erika Kollárová - matričná agenda, evidencia obyvateľov, evidencia nehnuteľností,  vyhlasovanie v miestnom rozhlase

Ján Chalupka - koordinátor aktivačných prác a menších obecných služieb, technický pracovník 

Evžen Jurčák - koordinátor aktivačných prác a menších obecných služieb, technický pracovník 

Janka Kvoriaková - doručovateľka zásielok v rámci obce, upratovačka 

Ľuboš Foltín - kurič, obsluha kotolne 

Ján Kvoriak - krytý bazén - plavčík, zamestnanec Čističky odpadových vôd 

Ľubica Krupová - krytý bazén 

 

 

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Babničová Janka, Mgr.Obec Závadka nad Hronom - sekretariát starostu, podateľňa

Telefón: 0486183104 

Mobil: 0911618310

Fax: 0486183169

E-mail: sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk

Foltín ĽubošObec Závadka nad Hronom - kurič
Chalupka JánObec Závadka nad Hronom - koordinátor, technický pracovník

Telefón: 0486183104

Mobil: 0907876775

Fax: 0486183169

Jurčák EvženObec Závadka nad Hronom - koordinátor, technický pracovník

Mobil: 0904620131

Kollárová Erika, Ing.Obec Závadka nad Hronom - matrika, evidencia obyvateľov

Telefón: 0486183179

Mobil: 0911618329

Fax: 0486183169

E-mail: erika.kollarova@gmail.com

Kvoriaková JankaObec Závadka nad Hronom - doručovateľka

Telefón: 0486183104

Lilková Alena, Ing.Obec Závadka nad Hronom - prednostka OcÚ

Telefón: 0486183297

Mobil: 0911618310

Fax: 0486183169

E-mail: prednostaou@stonline.sk

Michalková TatianaObec Závadka nad Hronom - ekonomický úsek- správa daní a poplatkov

Telefón: 0486183916

Mobil: 0911618329

Fax: 0486183169

E-mail: tata.michalkova@gmail.com

Príbojová Anna, Ing.Obec Závadka nad Hronom - ekonomický úsek - ekonómka

Telefón: 0486183915

Mobil: 0911618329

Fax: 0486183169

E-mail: obuzavadka@stonline.sk

Šiška Vladimír, Mgr.Obec Závadka nad Hronom - hlavný kontrolór obce

E-mail: siska.v@azet.sk