Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Stavba

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 181x

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 183x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavbystavby Stiahnuté: 186x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 217x

Ohlasenie stavebnych uprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 207x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 204x

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 217x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 205x

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 193x

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 198x

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 212x

Podnikanie

Podnikateľská činnosť - SHR Stiahnuté: 284x

Stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 205x

Iné

Vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 192x

Opatrovateľská služba

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Stiahnuté: 180x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 198x

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 176x

Daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 15x

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 13x

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 12x

Stránka