Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Stavba

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 190x

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 193x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavbystavby Stiahnuté: 197x

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 229x

Ohlasenie stavebnych uprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 221x

Prehlásenie stavebného dozora Stiahnuté: 212x

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 225x

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 214x

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 200x

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 206x

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 220x

Podnikanie

Podnikateľská činnosť - SHR Stiahnuté: 317x

Stanovisko k podnikateľskej činnosti Stiahnuté: 213x

Iné

Vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 197x

Opatrovateľská služba

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby Stiahnuté: 185x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 203x

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 183x

Daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 21x

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 21x

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 19x

Stránka