Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2014

Typ: ostatné
Vykonať výjazdové zasadnutie OZ podľa potreby.

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

20. február 2014
24. apríl 2014
19. jún 2014
21. august 2014
23. október 2014
11. december 2014

 

Obsahový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
na rok 2014


20. február 2014
- správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
- schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2014
- prehodnotenie pohľadávok obce
- poplatok za TKO za rok 2013 a predchádzajúce roky
- odpredané byty Rázusová 572, 576 a nájomné byty

24. apríl 2014 
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
- správa audítora k záverečnému účtu obce
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
- prehodnotenie platu starostu obce, hlavného kontrolóra

19. jún 2014 
- plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

23. august 2014 
- prehodnotenie a plnenie rozpočtu obce k 30.6.2014

23. október 2014
- prehodnotenie pohľadávok obce - miestne dane a poplatky
- správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ

11. december 2014
- prehodnotenie VZN – miestne dane a poplatky na rok 2015
- schválenie rozpočtu na rok 2015 a následné roky


Vytvorené: 29. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2017 03:47
Autor: