Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2011

Typ: ostatné


Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

3. február 2011
31. marec 2011
29. apríl 2011
26. máj 2011
28. júl 2011
29. september 2011
15. december 2011 - (presun termínu z 24.11.2011)

 

Obsahový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
na rok 2011


3. február 2011
- správa o kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010
- schválenie plánu hlavných úloh obce na rok 2011

31. marec 2011
- schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
- správa audítora k záverečnému účtu obce
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

29. apríl 2011
- výjazdové zasadnutie 

26. máj 2011
- prehodnotenie pohľadávok obce – nájomné byty

28. júl 2011 
- prehodnotenie pohyblivej čiastky platu starostu obce a hlavného kontrolóra
- správy o činnosti OŠK 
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
- prehodnotenie a plnenie rozpočtu obce k 30.6.2011

29. sepember 2011
- prehodnotenie pohľadávok obce - miestne dane a poplatky

15. december 2011 (presun termínu z 24. novembra 2011)
- správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ, MŠ
- prehodnotenie VZN – miestne dane a poplatky na rok 2012
- schválenie rozpočtu na rok 2012


Vytvorené: 29. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2017 03:47
Autor: