Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Plán zasadnutí OZ v Závadke nad Hronom na rok 2017

 

23. február 2017 
20. apríl 2017
22. jún 2017
24. august 2017
26. október 2017
14. december 2017 
 
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ) sú plánované na štvrtok o 18.00 hod. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci Obecnej rady môžu zmeniť schválené termíny zasadnutí, podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.