Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Pozvánka na zadadnutie OZ - 22. 02. 2018


ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Obecného úradu v Závadka nad Hronom
celý text

ostatné | 15. 12. 2014 | Autor:

Komisie do 15.12.2014

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Závadke nad Hronom
celý text

ostatné | 15. 12. 2014 | Autor:

Obecná rada do 15.12.2014

Členovia obecnej rady
celý text

ostatné | 15. 12. 2014 | Autor:

Poslanecké obvody

Rozdelenie ulíc v obci Závadka nad Hronom na poslanecké obvody
celý text

ostatné | 15. 12. 2014 | Autor:

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2014

Vykonať výjazdové zasadnutie OZ podľa potreby.

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce. celý text

ostatné | 20. 2. 2014 | Autor:

Plán zasadnutí Obecnej rady 2014

Ročne predkladať zápisy do obecnej kroniky na Kultúrnu komisiu.

Zasadnutia Obecnej rady sú plánované v uvedené dni (spravidla v stredu) o 16.30 hodine.
V prípade potreby bude zasadnutie OR zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb
a úloh vyplývajúcich zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom.
celý text

ostatné | 5. 2. 2014 | Autor:

Poslanci do 15.12.2014

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
celý text

ostatné | 15. 12. 2013 | Autor:

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2013

Vykonať výjazdové zasadnutie OZ podľa potreby.

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce. celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

Plán zasadnutí Obecnej rady 2013

Ročne predkladať zápisy do obecnej kroniky na Kultúrnu komisiu.

Zasadnutia Obecnej rady sú plánované v uvedené dni (spravidla v stredu) o 16.30 hodine.
V prípade potreby bude zasadnutie OR zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb
a úloh vyplývajúcich zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom. celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2012

Vykonať výjazdové zasadnutie OZ pred kolaudáciou stavby „Splašková kanalizácia a ČOV“.

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce. celý text

ostatné | 1. 1. 2012 | Autor:

Plán zasadnutí Obecnej rady 2012Zasadnutia Obecnej rady sú plánované v uvedené dni (spravidla v stredu) o 16.30 hodine.
V prípade potreby bude zasadnutie OR zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb
a úloh vyplývajúcich zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom.

Ročne predkladať zápisy do obecnej kroniky na Kultúrnu komisiu. celý text

ostatné | 1. 1. 2012 | Autor:

Obecná rada do 11.1.2011

Členovia obecnej rady
celý text

ostatné | 11. 1. 2011 | Autor:

Poslanci do 11.1.2011

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom
celý text

ostatné | 11. 1. 2011 | Autor:

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2011Zasadnutia sú plánované v uvedené dni (spravidla vo štvrtok) o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov, a poslanci OR môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce. celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Plán zasadnutí Obecnej rady 2011

Zasadnutia Obecnej rady sú plánované v uvedené dni (spravidla v stredu) o 16.30 hodine.
V prípade potreby bude zasadnutie OR zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb
a úloh vyplývajúcich zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom.

Ročne predkladať zápisy do obecnej kroniky na Obecnú radu. celý text

ostatné | 1. 1. 2011 | Autor:

Komisie do 11.1.2010

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Závadke nad Hronom
celý text

ostatné | 11. 1. 2010 | Autor:

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Obecného úradu v Závadka nad Hronom
celý text

ostatné | 1. 1. 2010 | Autor: