Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obec Závadka nad Hronom vydáva dielo

"Monografia obce Závadka nad Hronom"

 

 

Celkový rozpočet diela: 800 000,-Sk

Financovanie:
- z rozpočtu obce....................................................................730 000,-Sk
- zo štátneho rozpočtu - Ministerstvo kultrúry SR..........................50 000,-Sk
- Banskobystrický samosprávny kraj............................................20 000,-Sk
 

Ďakujeme za spolufinancovanie
Banskobystrickému samosprávnemu kraju

 

 

a
Ministerstvu kultúry SR

 

 

Monografia obce bude vyhotovená vo formáte A4, v rozsahu 320 strán v náklade 1000 kusov

a bude popisovať históriu obce od najstarších čias až po súčasnosť.