Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na uzavretie zmlúv na hrobové miesta

V zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska a Domu smútku Obce Závadka nad Hronom pripomíname občanom povinnosť uzavretia zmluvy a úhrady poplatku za užívanie hrobového miesta v cintoríne v Závadke nad Hronom.

 
Hroby, na ktoré nebude uzavretá zmluva a uhradený poplatok, budú označené,  postupne dôjde k ich odstráneniu a budú poskytnuté novým nájomcom v súlade s platnou legislatívou

Poplatky sú stanovené nasledovne:

  • 10 EUR za jednohrob na 10 kalendárnych rokov
  • 20 EUR za dvojhrob na 10 kalendárnych rokov
  • 30 EUR za trojhrob na 10 kalendárnych rokov
  • 40 EUR za štvorhrob na 10 kalendárnych rokov
  • 10 EUR za urnu na 10 kalendárnych rokov

Po prepočítaní stanoveného poplatku za jedno hrobové miesto v cintoríne na jeden kalendárny rok vychádza suma jedno euro. Zmluvy sa uzatvárajú na 10 kalendárnych rokov.

Zmluvy  je potrebné uzavrieť a poplatky uhradiť na Obecnom úrade v Závadke nad Hronom, počas stránkových hodín v kancelárii matriky u Ing. Eriky Kollárovej.


Stránkové hodiny:


Pondelok: 7.30 -12.00 12.30-15.30

Utorok  :  7.30 -12.00 12.30-15.30

Streda:    7.30 -12.00 12.30-17.00

Piatok:     7.30 -12.00 12.30-14.00


Prečo poplatky za hrobové miesta?

Z dôvodu zamedzenia šírenia rôznych dezinformácii uvádzame nasledovné:

Účelom poplatku a hlavne zmlúv o hrobových miestach sú dve veci: 

  1. čiastočná úhrada nákladov spojených s údržbou cintorína
  2. postupné zrušenie nevyužívaných hrobových miest a následné úpravy

K bodu 1.: Ročné náklady za údržbu cintorína

– odvoz TKO, plastov, skla a iného drobného stavebného odpadu

- vodné

- kosenie a upratovanie

- osvetlenie
- údržba Domu smútku

K bodu 2.: V súčasnosti existuje v cintoríne mnoho hrobových miest, ktoré sú nevyužívané a často neudržiavané. Upresniť zoznam týchto miest je možné len na základe uzavretých, resp. neuzavretých zmlúv. Ak nebudú uhradené poplatky za hrobové miesta dôjde postupne v súlade s platnou legislatívou k odstráneniu týchto hrobových miest a budú poskytnuté novým nájomcom.