Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výsledky volieb v obci Závadka nad Hronom:  

https://hnonline.sk/prezidentske-volby-2019/ako-volil-vas-okres-v-2-kole/aeaa1f31-c641-42ea-996c-e2a47e5fdcac/zavadka-nad-hronom 

Závadka nad Hronom

  58,94 %                                                                                   41,05%        

  323 hlasov                                                                              225 hlasov 

  Maroš Šefčovič                                                                      Zuzana Čaputová

  Nezávislý kandidát s podporou Smeru-SD                      Progresívne Slovensko                  ...                                                                           ...                                                                 

 

 

 

 

Vydávanie hlasovacích preukazov pre Voľby prezidenta SR 2019

...
 

Obecný úrad v Závadke nad Hronom oznamuje voličom, ktorí v deň konania volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a teda nebudú môcť voliť v okrsku, v ktorom sú zapísaní v zozname voličov, že majú možnosť požiadať o vydanie voličského preukazu, s ktorým bude možné voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz môže volič požiadať: 

 • osobne
  Hlasovacie preukazy sa vydávajú v kancelárii prednostky obecného úradu alebo v kancelárii sekretariátu starostu obce, (na 1. poschodí) počas úradných hodín. 
 • v listinnej forme tak, aby Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019 - pre prvé kolo volieb a  najneskôr 11. 3. 2019 - pre druhé kolo volieb),
 • elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019 - pre prvé kolo volieb a najneskôr   11. 3. 2019 - pre druhé kolo volieb).
 • Elektronické adresy pre zaslanie žiadosti: prednostaou@stonline.sk, sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk 
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
  Pre vydanie hlasovacieho preukazu splnomocnenej osobe je nutné priniesť vyplnenú a podpísanú   žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
  Hlasovacie preukazy sa vydávajú v kancelárii prednostky obecného úradu alebo v kancelárii sekretariátu starostu obce, na poschodí obecného úradu, počas úradných hodín.  

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

súbor k stiahnutiu:  Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Rozhodnutie predsedu vlády NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR - 2019 Rozhodnutie o vyhlásení volieb Informácie pre voliča ......

...