Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komunálne voľby 2014

 

Poďakovenie
a príhovor starostu obce


Príjemné popoludnie prajem vážení občania. Dovoľte mi, ako staronovému starostovi vysloviť poďakovanie všetkým občanom našej obce aj tým, ktorí v sobotu pricestovali do Závadky, aby využili svoje občianske právo a prišli k volebným urnám a svojou aktívnou účasťou jasne prejavili záujem o veci verejné.

Predovšetkým sa chcem úprimne a zo srdca poďakovaťvšetkým 458 občanom, ktorí podporili moju kandidatúru a dali mi hlas v „boji“ o starostovský post. Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi dali na ďalšie štyri roky.

Zároveň ďakujem aj tým občanom, ktorí svojou voľbou uprednostnili iného kandidáta, a ubezpečujem ich, že by som bol rád, keby sme aj s nimi a pre nich realizovali činnosti, ktoré budú zveľaďovať našu obec a uľahčia život všetkým obyvateľom.

Moja vďaka patrí všetkým poslancom, ktorí strávili v obecnom zastupiteľstve predchádzajúce 4 roky za spoločne vykonanú prácu.

Naša dedina má svoju históriu, aj svoju súčasnosť, spolu s dobrými a pracovitými ľuďmi, našimi občanmi, ktorí mne a novozvoleným poslancom svojou voľbou prejavili svoju dôveru na ďalšie štyri roky. Ja to osobne považujem za veľkú poctu, ale teraz po voľbách už aj za
veľkú zodpovednosť.

Vstupoval som do týchto volieb s predsavzatím dokončiť rozbehnuté dielo. Voliči mi túto možnosť dali a mojou povinnosťou je pokračovať a dokončiť rozbehnuté veci. Všetky chyby a nedostatky beriem ako poučenie a som pripravený toto poučenie zúročiť v ďalšej svojej práci.
Po štyroch rokoch skúseností, ktoré ma čiastočne voviedli do tajov riadenia „samosprávy“ by som Vám chcel sľúbiť, že v úzkej spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obecného úradu sa budeme snažiť dôsledne napĺňať poslanie slova „VEREJNÁ SLUŽBA“ a načúvať a realizovať podľa možnosti vaše potreby a požiadavky.

Ešte raz Vám ďakujem za prejavenú dôveru a budem sa snažiť zo všetkých síl, skúseností a vedomostí Vás nesklamať a naplniť svoje predvolebné sľuby a potreby, ktoré prinesie život. 

Stránka

  • 1