Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemkoch: KN C 195/2 - zastavané plochy a nádvoria, 198/1 - TTP, 197/2 - TTP, v k. ú. Závadka nad Hronom: tu ku stiahnutiu

Správy

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C 885 - k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výrubu drevín celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C 16 vedená na LV 501 v k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN C č. 16 vedená na LV 501 v k. ú. Závadka nad Hronom celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na parcele KN C 41/4 v k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na parcele KN C 41/4 v k. ú. Závadka nad Hronom celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN-C 4/1

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - parcela KN-C 4/1 celý text

ostatné | 5. 5. 2017 | Autor:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na parcele KN-C č. 1099/3 v k. ú. Závadka nad Hronom

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín na parcele KN-C č. 1099/3 v k. ú. Závadka nad Hronom celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: