Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komunikácia medzi StVPS a Obcou Závadka nad Hronom – výmena potrubia

Typ: ostatné
Dotaz Obce Závadka nad Hronom zo dňa 10.11.2014:

Vážený p. riaditeľ.
Na základe telefonického rozhovoru s pracovníčkou sekretariátu si Vás týmto dovoľujem požiadať o Vaše krátke písomné stanovisko k veci osadenia nového vodovodného potrubia na 5-tich uliciach v obci Závadka nad Hronom, v rámci budovania splaškovej kanalizácie v roku 2010. Prosím o vaše vyjadrenie, či medzi obcou Závadka nad Hronom a vedením Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti existovala akákoľvek dohoda, v roku 2010, o vybudovaní uvedeného vodovodného potrubia v našej obci.

Vaše vyjadrenie mi prosím Vás zašlite na túto e-mailovú adresu.

S pozdravom Tešlár Ján – starosta obce.

Odpoveď StVPS zo dňa 18.11.2014:

Dobrý deň,
Otázka bola adresovaná správne na STVS. V prílohe je odpoveď STVS k požiadavke obce v roku 2010. Naša spoločnosť vstúpila do jednania so starostom p. Tešlárom až potom v roku 2011. V rámci opráv sme popri výstavbe kanalizácie opravili v roku 2011 vodovod na ul. Kukučínovej v dĺžke 132 m, a pri križovaní vodovodných prípojok sa vymenili tie v zlom technickom stave /prevažne kovové/. Celý rozsah – 5190 m, ktorý požadovala obec, nebolo možné z našej strany v rámci opráv splniť.

Ing. Robert Javorčík, riaditeľ úseku výrobno-prevádzkových činností StVPS


Vytvorené: 20. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2017 03:47
Autor: