Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

#

Komunikácia medzi StVPS a Obcou Závadka nad Hronom – výmena potrubia

Dotaz Obce Závadka nad Hronom zo dňa 10.11.2014:

Vážený p. riaditeľ.
Na základe telefonického rozhovoru s pracovníčkou sekretariátu si Vás týmto dovoľujem požiadať o Vaše krátke písomné stanovisko k veci osadenia nového vodovodného potrubia na 5-tich uliciach v obci Závadka nad Hronom, v rámci budovania splaškovej kanalizácie v roku 2010. Prosím o vaše vyjadrenie, či medzi obcou Závadka nad Hronom a vedením Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti existovala akákoľvek dohoda, v roku 2010, o vybudovaní uvedeného vodovodného potrubia v našej obci.
celý text

ostatné | 18. 11. 2014 | Autor: