Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Výrub drevín

       Výrub drevín upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

      Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je obec Závadka nad Hronom. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou (Ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, a krovité porasty s výmerou do 10 m2, alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

     Výrub dreviny podľa možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu.

    Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa.

Správny poplatok: 
Výška správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien, položky 160 sadzobníka správnych poplatkov:
a) fyzická osoba - 10 €
b) právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou - 100 €

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  • Kópia katastrálnej mapy
  • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie (originál použiteľný na právne úkony)
  • Zaplatenie správneho poplatku

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznančení výrubu dreviny a po právoplatnsoti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Kedy vybavíte:

v čase úradných hodín: obecny-urad/uradne-hodiny/

U koho vybavíte:
Ing. Alena Lilková 
e-mail: prednostaou@stonline.sk  

tel. 048 / 6183 297

       0911 618 310 
- kancelária na poschodí obecného úradu 

Zodpovedá: Správce Webu

OBČAN

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY
MIESTNEHO ROZHLASU 

Facebook

FB

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:227
TÝŽDEŇ:734
CELKOM:957009