Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže byť občanovi pri návšteve úradu zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov:

  • ak občan nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo,
  • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh nemožno podať voči :

  • vlastníkovi,
  • spoluvlastníkovi,
  • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti (na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno k občanovi).

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci môžu podať návrh na zrušenie trvalého pobytu na ohlasovni pobytu v obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť a v ktorej je na trvalý pobyt prihlásený občan, voči ktorému návrh na zrušenie trvalého pobytu smeruje.

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci:

Predložia platný doklad totožnosti:

- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

- cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze.

Predložia písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, podpísaný vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi ( ak niektorý z vlastníkov nebude prítomný na ohlasovni pobytu pri podávaní návrhu, jeho podpis na písomnom podaní musí byť osvedčený).

Poskytnú údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

Občan poskytne nasledovné údaje - názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.

Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/20018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.

Predložia ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:
- rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

  • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní BSM, ak bolo vydané,

  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané dohodu alebo

  • rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Kedy vybavíte:

v čase úradných hodín: obecny-urad/uradne-hodiny/
U koho vybavíte:
Ing. Erika Kollárová 
e-mail: erika.kollarova@gmail.com 

tel. 048 / 6183 916
- kancelária na prízemí obecného úradu 

Zodpovedá: Správce Webu

OBČAN

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY
MIESTNEHO ROZHLASU 

Facebook

FB

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:231
TÝŽDEŇ:738
CELKOM:957013