Obec Závadka nad Hronom
Závadka  nad Hronom

Osvedčovanie podpisov a listín

Čo  vybavíte:

Osvedčenie podpisov na listinách a listiny, ktoré majú byť použité v rámci Slovenskej republiky.

 • Pre potreby využitia listiny v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.

 • Obec zodpovedá za to, že fyzická osoba sa podpísala na listine alebo uznala podpis za svoj vlastný. Nezodpovedá však za obsah a formálnu správnosť samotnej listiny.
 • Obec zodpovedá za to, že kópia osvedčenej listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny. Neosvedčuje obsah ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Závadke nad Hronom, sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.
Čo potrebujete k overeniu podpisu na listine:

 • Platný doklad totožnosti :
  - občiansky preukaz
  - cestovný doklad
  - v prípade cudzinca cestovný doklad, ID karta, povolenie na pobyt

 • listinu, na ktorej má byť podpis osvedčený  - s vyplneným textom (zodpovedný zamestnanec nevypisuje            znenie listiny - napr. splnomocnenia, čestného vyhlásenia, ani za znenie nezodpovedá) 

Osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Závadke nad Hronom, sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Čo potrebujete k overeniu listiny:

 • Platný doklad totožnosti :
  - občiansky preukaz
  - cestovný doklad
  - v prípade cudzinca cestovný doklad, ID karta, povolenie na pobyt

 • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny.

OBEC NEVYKONÁVA OSVEDČOVANIE:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine 1

 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov, technických preukazov a obdobných preukazov

 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (výpisy z listu vlastníctva, geometrické plány, mapy) 

 • osvedčenia

 • doklady s tzv. suchou pečaťou

 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou

 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány)

 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku 3 to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Tlačivá na stiahnutie: 

Tlačivo je na požiadanie k dispozícii v úradnej miestnosti.
Správny poplatok: 

Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis)

2,00 €

Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj začatú stranu A4)

2,00 €

 * Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v úradnej miestnosti v zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.

 Poznámky :

1/ §57 ods. 2 a §58 ods. 5 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

2/ §69 zákona NRSR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

3/ §1 ods. 1 zákona NRSR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

Kedy vybavíte:

v čase úradných hodín: obecny-urad/uradne-hodiny/
U koho vybavíte:

Ing. Erika Kollárová 

e-mail: erika.kollarova@gmail.com 

tel. 048 / 6183 916
- kancelária na prízemí obecného úradu 

v prípade neprítomnosti Ing. Kollárovej

Mgr. Janka Babničová, sektretariát starostu obce

e-mail: sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk

tel. 048 6183 104

(kancelária na poschodí obecného úradu)

Ing. Alena Lilková, prednostka OcÚ

e-mail: prednostaou@stonline.sk

tel. 048 6183 297

       0911 618 310 

(kancelária na poschodí obecného úradu) 

 

 

 

 

 

Zodpovedá: Správce Webu

OBČAN

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Preklad (translations)

Rozhlas

hlásenie v miestnom rozhlase

OZNAMY
MIESTNEHO ROZHLASU 

Facebook

FB

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:221
TÝŽDEŇ:728
CELKOM:957003