Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

...

 

Zmena termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva! 

Obec Závadka nad Hronom oznamuje, že plánované zasadnutie OZ, ktoré sa malo konať 20. júna 2019 je preložené na deň 

27. júna 2019 (štvrtok) o 18.00 hod.  

...

...

Výberové konanie - "Špeciálny pedagóg"

- ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom 

......

 

 

Správy

Oslovenie vlastníkov neobývaných domov v obci Závadka nad Hronom

Oslovenie vlastníkov neobývaných nehnuteľností - rodinných domov v obci Závadka nad Hronom v súvislosti s odpredajom domov neprispôsobivým občanom. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu

Záverečné stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2018-001977/SP vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie.
Do dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie: v kancelárii sekretariátu Obecného úradu v Závadke nad Hronom, v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre majiteľov psov - túlavé psy v obci!


ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia o zmenách upravujúcich užívanie poľnohospodárskych pozemkov - zmeny v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie

Vážení občania,
Dovoľujeme si Vás informovať, o zmenách v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie podľa (od roku 2008 zrušeného) §15 zákona o pozemkových úpravách.
Zmeny sa týkajú vlastníkov pozemkov, ktorým bola poľnohospodárska pôda vyčlenená do náhradného užívania alebo iných subjektov hospodáriacich na tejto pôde na základe nájomnej zmluvy.
Podrobnejšie - viď. prílohy celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci na rok 2018


ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán zvozu TKO v obci na rok 2018

Plán zvozu tuhého komunálneho odpadu v obci na rok 2018 celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu