Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Oslovenie vlastníkov neobývaných domov v obci Závadka nad Hronom

Oslovenie vlastníkov neobývaných nehnuteľností - rodinných domov v obci Závadka nad Hronom v súvislosti s odpredajom domov neprispôsobivým občanom. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu

Záverečné stanovisko č. OU-BB-OSZP1-2018-001977/SP vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie.
Do dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie: v kancelárii sekretariátu Obecného úradu v Závadke nad Hronom, v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre majiteľov psov - túlavé psy v obci!


ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia o zmenách upravujúcich užívanie poľnohospodárskych pozemkov - zmeny v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie

Vážení občania,
Dovoľujeme si Vás informovať, o zmenách v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie podľa (od roku 2008 zrušeného) §15 zákona o pozemkových úpravách.
Zmeny sa týkajú vlastníkov pozemkov, ktorým bola poľnohospodárska pôda vyčlenená do náhradného užívania alebo iných subjektov hospodáriacich na tejto pôde na základe nájomnej zmluvy.
Podrobnejšie - viď. prílohy celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci na rok 2018


ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán zvozu TKO v obci na rok 2018

Plán zvozu tuhého komunálneho odpadu v obci na rok 2018 celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu