Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

...

  Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž), napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním, a zmena vlastníctva nehnuteľnosti bola zapísaná v katastri nehnuteľností k 01. januáru 2019, rovnako aj vlastníkov nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena účelu využitia stavby, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie drobnej stavby - prístrešky, altánky, drevárne, záhradné domčeky a pod.) sú povinní podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti do 31. 01. 2019

 Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2018 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu ). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2019.

Občania a podnikateľské subjekty, u ktorých zmeny v roku 2018 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.