Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výberové konanie - pedagogický asistent

- ZŠ s MŠ v Závadke nad Hronom - 2 pracovné miesta

......

 

Zmena termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva - august 2019 

    Obecný úrad v Závadke nad Hronom oznamuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo plánované na 22. augusta 2019 sa prekladá. Zasadnutie sa bude konať 28. augusta 2019 (streda) o 18.00 hod. v Klubovni Spoločenského domu. 

 

MUDr. Kukula nebude ordinovať! 

Všeobecný lekár pre dospelých v Závadke nad Hronom - MUDr. Kukula oznamuje, že 

od 07. do 16. augusta 2019 nebude ordinovať, 

zastupovať ho bude MUDr. Dikaszová v Beňuši. 

 

Prebytky úrody - bezplatná možnosť ponuky na predaj 

"Prebytky občanov miest a obcí Slovenska" 

   Vážení občania,

  takmer v každej obci ľudia niečo pestujú alebo chovajú. Pri tejto práci vznikajú aj prebytky, ktoré by radi ponúkli na predaj. Z tohto dôvodu bola vytvorená web stránka: www.slovenskyvyrobca.skna ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. 

Táto možnosť je pre občanov bezplatná celoročne. 

 

Zmena Ordinačných hodín od 01. augusta 2019

MUDr. Peter Kukula 

...

...

 

...

Výberové konanie 

- pomocná sila v kuchyni 

Školská jedáleň pri ZŠ v Závadke nad Hronom 

...

Výberové konanie 

 - Učiteľ/ka Materskej školy

v Závadke nad Hronom: 

......

Upozornenie pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy ! 

   Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný 

upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona č. 220/2004 Z. z. a zákon č. 245/2003 Z. z. 

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou 

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín 

3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí 

4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

   Zároveň upozorňujeme občanov, aby svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk - Informačné zdroje - Agrofórum - fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

   Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor bude v jarných a letných mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie ustanovení §3 zákona vyvodzované dôsledky.