Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Slovensko je pripravené zvládnuť očakávaný príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Prijímame opatrenia, aby sme na hraničných prechodoch poskytli účinnú pomoc. Na tejto stránke nájdete podrobnejšie informácie o tom, čo vás čaká priamo na hraniciach a po ich prechode na Slovensko. Postaráme sa o vás.


Prechod cez hranice

Rady pred cestou na hranicu

Pred cestou na hraničný priechod sa ubezpečte, že:

 • vaše auto je plne natankované a pripravené na dlhšiu cestu,
 • váš mobilný telefón je plne nabitý a má dostatočný kredit alebo možnosti na vykonávanie hovorov. Nespoliehajte sa iba na komunikáciu cez internet,
 • máte dostatočnú hotovosť v EUR alebo $ na pokrytie životných nákladov na niekoľko dní,
 • máte cestovný pas alebo iné osobné doklady. Ak nemáte žiaden iný doklad, vezmite so sebou aj neplatné, poškodené doklady alebo ich fotokópie,
 • máte lieky, ktoré užívate,
 • máte pevnú obuv, teplé oblečenie (čiapka, šál, rukavice), pršiplášť alebo dáždnik.

Nezabudnite tiež na:

 • nabíjačku na mobilný telefón, a ak máte, externú batériu,
 • základné hygienické potreby,
 • suché trvanlivé potraviny, ktoré možno jesť priamo bez tepelnej prípravy. Zvlášť dbajte na jedlo pre malé deti,
 • dva litre pitnej vody v plastovom obale,
 • baterku na svietenie,
 • skladací vreckový nôž,
 • deku,
 • malé veci sentimentálneho významu.

Dôležité upozornenie:
Neberte so sebou zbrane, výbušniny a drogy!

Hraničné priechody

Pre ľudí žijúcich na Ukrajine, ktorí chcú prísť na Slovensko aktuálne existujú 3 hraničné priechody: Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence.

Slovensko zriadilo na hraničných priechodoch a v niektorých obciach tzv. hotspoty, aby sa urýchlil administratívny proces, ktorý je potrebné absolvovať pri vstupe do krajiny.

Nakoľko Ukrajina vyhlásila mobilizáciu, na územie Slovenska sa nedostávajú ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov.

Ďalšie informácie na https://www.ukraineslovakia.sk/.

Pre ľudí pochádzajúcich z ne-európskych krajín (hlavne študenti z Afriky a Ázie) je dostupná infolinka Ukrajinskej vlády +380 934 185 684

Podmienky vstupu na Slovensko

Vstup na Slovensko je umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj občanom iných krajín, ktorí sú aktuálne na Ukrajine.

Momentálne je vstup umožnený aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas). Ak cestujete s maloletými deťmi, odporúča sa mať pri sebe aspoň rodný list dieťaťa.

Osobám bez platného cestovného pasu sa odporúča mať pri sebe iné doklady (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, povolenie na pobyt na Ukrajine, rodné listy detí atď.).

V prípade, že hranicu prekročí dieťa bez sprievodu, príslušný úrad koordinuje v spolupráci s políciou umiestnenie dieťaťa do vybraného zariadenia.

Po prekročení hranice

Po prekročení hraníc dostane každý obyvateľ Ukrajiny humanitárnu pomoc. Slovenská republika poskytuje štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom dočasné útočisko, ktoré zahŕňa ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, hygienické potreby a prístup na trh práce.

Vládne aj mimovládne organizácie taktiež pomôžu a poskytnú humanitárnu a základnú materiálnu pomoc každému človeku, ktorý sa chce ukryť na Slovensku pred vojnou.

Doprava z hraničného priechodu do dočasného ubytovania je koordinovaná na mieste. Niektoré samosprávy poskytujú bezplatnú prímestskú dopravu pre ľudí žijúcich na Ukrajine. K dispozícii sú rovnako aj taxislužby.

Niektorí slovenskí mobilní operátori na hraniciach bezplatne poskytujú SIM karty na volania a internet.

Peniaze

Ukrajinské hrivny (UAH) je momentálne problém na území Slovenska zameniť v zmenárňach. Banky túto možnosť aktuálne neponúkajú. Odporúčame priniesť si so sebou hotovosť v EUR alebo $. Hotovosť (EUR) si je možné vybrať aj z bankomatov prostredníctvom platobných kariet.

Niektoré slovenské banky pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v dostupnosti k ich financiám:

 • novo umiestnenými bankomatmi v blízkosti hraničných priechodov (Vyšné Nemecké), z ktorých sú výbery ukrajinskými bankomatovými kartami bez poplatku (toto platí v niektorých bankách na celom Slovensku),
 • otváranie bezplatných účtov, vrátane vydávania platobných kariet a prístupu k internetbankingu,
 • zrušenie poplatkov pri prevodoch na Ukrajinu.

COLNÉ KONANIE
Ak vstupujete alebo opúšťate územie EÚ so sumou 10 000 EUR a viac v hotovosti, šekoch bez uvedeného príjemcu či určitých predmetoch zo zlata, musíte to oznámiť colným úradom, či cestujete leteckou, cestnou, železničnou alebo námornou dopravou.

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke.

Zvieratá

Slovenská republika prijíma na hraničných priechodoch spoločenské zvieratá aj bez pasu a očkovania. Osoby sprevádzané takýmito spoločenskými zvieratami sú povinné vypísať tlačivo, ktoré je k dispozícii aj na hraničných priechodoch.

Bezpečnostné upozornenie

Upozorňujeme ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, aby boli obozretní a riadili sa pokynmi označených zamestnancov štátu (napr. Polícia) alebo dobrovoľníkov neziskových organizácií. Nikomu inému neodovzdávajte svoje doklady, peniaze alebo svoj majetok. Pred využitím neoficiálnej dopravy si túto skutočnosť odkonzultujte s ľuďmi pracujúcimi na hranici alebo dobrovoľníkmi neziskových organizácií.

V prípade, že sa cítite byť v ohrození, kontaktujte prosím Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818).

Chcem ostať na Slovensku

Pobyt

POBYT S PLATNÝM BIOMETRICKÝM PASOM
Ak máte platný biometrický pas, môžete sa zdržiavať na území Slovenskej republiky a schengenskom priestore 90 dní. Aby ste mohli ostať legálne na území SR dlhšie, počas tejto doby sa budete musieť rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko, prípadne o azyl.

DOČASNÉ ÚTOČISKO
Dočasné útočisko sa poskytuje na ochranu cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany, ktorá cudzincom zabezpečí prístup k ubytovaniu, strave, zdravotnej starostlivosti a umožní zdržiavať sa a pracovať v SR.
Online registrácia na dočasné útočisko

O udelenie dočasného útočiska môžete požiadať osobne buď priamo na hraniciach, alebo na oddelení cudzineckej polície. Každá dospelá osoba žiada o dočasné útočisko osobne.

Ak viete preukázať svoju totožnosť (pas, ID karta), dočasné útočisko Vám bude poskytnuté okamžite po registrácií. Ak nemáte žiadne doklady, o Vašej žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté v krátkom čase približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.

V aktuálnej situácii je pre ľudí z Ukrajiny vhodnejšie žiadať o status dočasného útočiska ako o azyl. Ak požiadate o udelenie azylu, zamestnať sa budete môcť až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany, resp. ak o Vašej žiadosti nebude rozhodnuté do 9 mesiacov od začiatku konania.

Žiadosť o dočasné útočisko

Možnosť požiadať o dočasné útočisko:

 • Ak ide o cudzinca, ktorý žiada pri vstupe na územie SR - na príslušnom policajnom útvare cudzineckej polície v mieste hraničného priechodu.
 • Ak ide o cudzinca, ktorý žiada po vstupe na územie SR - na policajnom útvare cudzineckej polície podľa miesta, kde sa zdržiava.
Online registrácia na dočasné útočisko

Podrobnejšie informácie o postupe registrácie dočasného útočiska nájdete priamo tu.

Možnosť požiadať o azyl:

Áno. Avšak pri príleve veľkého počtu ľudí utekajúcich pred vojnou je pre občanov Ukrajiny vhodnejší status dočasného útočiska. V súčasnosti by azylové konanie pri veľkom počte cudzincov prebiehalo veľmi dlho. Požiadať o azyl môžete pri vstupe na územie SR na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu alebo neskôr po vstupe do SR na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení (Záchytný tábor Humenné).

Ubytovanie

Po prekročení hraníc vám s informáciami o ubytovaní pomôžu zástupcovia vládnych a mimovládnych organizácií.

Viac informácií o dostupnom ubytovaní nájdete na https://pomocpreukrajinu.sk/.

Práca

Obyvatelia Ukrajiny, ktorí získali dočasné útočisko, majú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenska (okrem štátnozamestnaneckých miest). Môžu sa zamestnať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

Ponuka voľných pracovných miest v ukrajinskom jazyku je dostupná priamo na stránke služby zamestnanosti.

Alternatívne, môžete využiť aj portál internetový sprievodca trhom práce

Sociálne zabezpečenie

Pomoc v hmotnej núdzi slúži, ako finančná pomoc pre tých, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si základné životné podmienky a nedokážu si príjem zvýšiť vlastným pričinením. Za tieto osoby možno v súčasnosti považovať aj osoby, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Výška pomoci závislostí od počtu členov domácnosti a ich situácie.

Pomoc v hmotnej núdzi možno poskytovať aj cudzincom, ktorí sa preukážu dokladom o pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" alebo preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

O pomoc v hmotnej núdzi možno požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bude cudzincovi poskytnuté potrebné poradenstvo. Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je úrad, kde sa cudzinec zdržiava.

Je možné požiadať aj o dotáciu na stravu pre dieťa. Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu. Dôležité informácie o výške dávok v hmotnej núdzi, príspevkoch, o dotáciách na dieťa a ako o ne požiadať

Zdravotná starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejňuje všetky informácie rezortu, týkajúce sa pomoci utečencom z Ukrajiny na webovej stránke ministerstva pod banerom POMOC UKRAJINE

Zdravotná starostlivosť bude pre ľudí postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine poskytovaná na základe ich statusu:

 • V prípade, že Slovensko je tranzitujúcou krajinou, osoba má nárok na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
 • V prípade, že ste žiadatelia o dočasné útočisko alebo žiadatelia o azyl máte nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám odporučí lekár vyšetrením. K dispozícii je ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, alebo centrálny príjem nemocnice. Je potrebné preukázať sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky.

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY:
Kontakty na zubných lekárov na Slovensku, ktorí poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú zdravotnú starostlivosť:
https://www.stomatolog.help/sk
https://www.skzl.sk/stomatologhelp

LIEKY:
Pre občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska a tranzitujúcim (teda tým, ktorí cez SR len prechádzajú):

 • neuplatňujú sa preskripčné a indikačné obmedzenia. Okrem špecialistu môže lieky predpísať aj všeobecný lekár a lekárne to budú akceptovať,
 • osobe s dočasným útočiskom budú vydávané lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny bez doplatku.

COVID-19
Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu.

Návšteva školy

Vaše deti môžu navštevovať slovenské školy. Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto im bude umožnené štúdium na školách v mieste Vášho pobytu alebo na inom určenom mieste.

Pre umiestnenie vášho dieťaťa do školy je potrebné:

 • požiadať pre vaše dieťa dočasné útočisko alebo azyl,
 • navštíviť materskú, základnú alebo strednú školu (kde chcete aby sa vaše dieťa vzdelávalo),
 • predložiť riaditeľovi doklad preukazujúci, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska, alebo azylu,
 • následne bude podľa úrovne vzdelania a úrovne ovládania slovenského jazyka vaše dieťa zaradené do príslušného ročníka.

Viac informácií nájdete tu.

COVID-19

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach na Slovensku nájdete na stránke: korona.gov.sk

Pomoc mimovládných organizácií a organizácií OSN

Liga ľudských práv
Je verejnoprávna organizácia, ktorá poskytuje cudzincom a utečencom informácie o pobyte, vízach a azyle vo viacerých jazykoch.
Telefón (horúca linka) pre občanov Ukrajiny: +421 918 366 968
E-mail: ukrajina@hrl.sk
Ďalšie informácie: http://ukraineslovakia.sk

Pomoc pri hľadaní ľudí na Ukrajine
Slovenský Červený kríž - Spájanie rodín
Pokiaľ ste stratili kontakt so svojou rodinou, blízkymi či príbuznými, môžete využiť službu Slovenského Červeného kríža - Spájanie rodín. Pre viac informácií navštívte webovú stránku redcross.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Informácie a rady o vstupe a pobyte na Slovensku.
Informačná linka: 0850 211 478 (z územia SR)
Zo zahraničia: +421 252 630 023, +421 556 258 662

Telegramové a aplikácia Signal: +421 908 767 853 (iba hlasové služby)
E-mail: mic@iom.int
Ďalšie informácie: www.mic.iom.sk

SOS Ukrajina Slovensko je ukrajinská komunita na Slovensku
Horúca linka: +421 911 201 889
E-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Facebook: Ukraine-Slovakia SOS

Vysvetlenie pojmov

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu. Vláda SR rozhodnutím určila začiatok 1.3.2022 poskytovania dočasného útočiska pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

Azyl je forma medzinárodnej ochrany, ktorá bude osobe udelená z dôvodu, ak má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu.

Doplnková ochrana je forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa poskytuje tým žiadateľom o azyl, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie azylu, avšak sú vážne dôvody domnievať sa, že by boli v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavení reálnej hrozbe vážneho bezprávia, a preto sa do krajiny pôvodu nemôžu vrátiť.

Chcem sa dostať do inej krajiny EÚ

Pozemná doprava

Na Slovensku môžete využiť autobusovú dopravu, vlakovú dopravu a leteckú dopravu.

Pre všetkých obyvateľov z Ukrajiny je po predložení pasu vlaková doprava zadarmo.

Vlaky

Vlakové a autobusové spojenia z Košíc do:

Prehľad a mimoriadnych opatreniach vo vlakoch nájdete priamo na stránke Železníc Slovenskej republiky.

Letecká doprava

Najbližšie letisko k slovensko - ukrajinským hraniciam je letisko Košice s priamymi letmi do Londýna, Prahy, Viedne, Varšavy, Liverpoolu a Dublina.
Viac informácii: https://www.airportkosice.sk

Konzuláty a veľvyslanectvá v SR

Prehľad kontaktných údajov konzulátov a veľvyslanectiev v SR, ktoré môžete v prípade potreby kontaktovať, napríklad s návratom do vlasti.

Konzuláty a veľvyslanectvá v SR

Pomoc v zahraničí

Dôležité odkazy

Dôležité kontakty

Polícia SR

Tel. číslo: 158, 112

Ambulancia

Tel. číslo: 155, 112

Hasiči

Tel. číslo: 150, 112

Ukrajinská ambasáda na Slovensku

Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 2 592 028 10

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby

+421 513 816 111
+421 259 765 111