Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Členovia obecnej rady: 

Mgr. Peter Kvoriak, zástupca starostu, e-mail: peter.kvoriak@gmail.com

Ing. Jozef Kubanda, e-mail: kubanda.jozef@gmail.com

Mgr. Anna Gregušová, e-mail: hankavranka1@gmail.com

Mgr. Vladimír Šiška, hlavný kontrolór, e-mail: siska.v@azet.sk 

 Plán zasadnutí obecnej rady na rok 2017 


02. február 2017 

04. apríl 2017

06. jún 2017 

08. august 2017

10. október 2017 

28. november 2017 (rozšírená o všetkých poslancov) 

 

Zasadnutia Obecnej rady sú plánované spravidla na utorok o 16.30 hod. V prípade potreby bude zasadnutie Obecne rady zvolané aj mimo uvedených termínov, podľa potrieb a úloh vyplývajúcich zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke nad Hronom.