Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 Jarné upratovanie v obci 

     Obec Závadka nad Hronom oznamuje, že dňa 12. 04. 2018 (štvrtok) sa v našej obci začína jarné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu - t. j. konárov    zo stromov, buriny, pozametaného štrku z priľahlých pozemkov a komunikácií pred nehnuteľnosťami. 

     Žiadame občanov, aby odpad z upratovania vyložili na viditeľné a dostupné miesta - pred brány nehnuteľností. Pracovníci obecného úradu budú v dňoch  16. a 17. apríla 2018 (pondelok a utorok) zbierať odpad po jednotlivých uliciach. 

     Zber sa netýka veľkorozmerného, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

     Žiadame Vás, aby ste pred domy nevykladali ani starý nábytok, okná, dvere, koberce a pod. Tieto môžete uložiť na Zbernom dvore v obci, počas otváracích hodín. 

     Žiadame Vás, aby ste k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, dodržali termín upratovania a po jeho skončení už odpad pred nehnuteľnosti neukladali. Ukladanie odpadu po skončení jarného upratovania v obci, sa považuje za tvorbu nelegálnej skládky. Ten, kto uloží odpad na iné miesto, než je určené, sa dopustí priestupku podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v priestupkovom konaní mu môže byť vyrubená pokuta. 

 

                                                                                                                         Ján Tešlár 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

Správy