Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Oznam - rekonštrukcia komunikácií

v mesiacoch máj až júl 2018 

 

   Obecný úrad v Závadke nad Hronom bude v mesiacoch máj až júl 2018 rekonštruovať miestne komunikácie          - do polovice vozovky, t. j. časti neupravené po realizácii splaškovej kanalizácie. 

Panelové cesty: 

- Mierová ulica 

- Fučíkova ulica 

- Rázusova ulica 

- Hviezdoslavova ulica 

Časti ulíc: 

- Mierová: od cintorína po najbližšiu križovatku 

- Rázusova: od Slobodárne smerom na Pivarčovské 

- Paseka 

   Žiadame občanov bývajúcich, prípadne vlastniacich nehnuteľnosti na týchto uliciach, ktorí plánujú realizovať nové prípojky plynu, vody, elektrickej energie splaškovej kanalizácie, aby tak urobili do mája 2018. Môžu si prípadne uložiť pod miestne komunikácie chráničky pre nové prípojky. 

   Po rekonštrukcii miestnych komunikácii Obec Závadka nd Hronom nepovolí nové prekopávky cestného telesa, iba realizáciu prípojok pretlačením. 

 

 

Správy

Upozornenie pre majiteľov psov - túlavé psy v obci!


ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia o zmenách upravujúcich užívanie poľnohospodárskych pozemkov - zmeny v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie

Vážení občania,
Dovoľujeme si Vás informovať, o zmenách v predpisoch upravujúcich tzv. náhradné užívanie podľa (od roku 2008 zrušeného) §15 zákona o pozemkových úpravách.
Zmeny sa týkajú vlastníkov pozemkov, ktorým bola poľnohospodárska pôda vyčlenená do náhradného užívania alebo iných subjektov hospodáriacich na tejto pôde na základe nájomnej zmluvy.
Podrobnejšie - viď. prílohy celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci na rok 2018


ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán zvozu TKO v obci na rok 2018

Plán zvozu tuhého komunálneho odpadu v obci na rok 2018 celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu