Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Závadka nad Hronom - časť parcely KN-C 182, v k. ú. Závadka nad Hronom, vedenej na LV obce č. 525 

tu ku stiahnutiu

 

Späť

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2016-000503-00 – SSE – Distribúcia, a. s.

Vyvesené: 19. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť